Sympozjum 2016

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy na VI Sympozjum Naukowe Elektryków i Informatyków, SNEiI 2016 które odbędzie się w dniach 10-11 marca 2016r. w Wydziale Elektrotechniki i Informatyki

Organizatorami Sympozjum są studenci naszych kół naukowych, a Patronat nad konferencją tradycyjnie obejmują: JM Rektor Politechniki Lubelskiej, Dziekan Wydziału Elektrotechniki i Informatyki, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Prezydent Miasta Lublin, oraz Oddział Lubelski SEP.

Sympozjum jest okazją do integracji środowiska studentów zainteresowanych praktycznymi zastosowaniami elektrotechniki, automatyki, mechatroniki, inżynierii biomedycznej oraz informatyki.

Pierwszego dnia Sympozjum podczas kilku paneli przedstawiane będą prezentacje studenckie, a w trakcie głównego, otwartego panelu o godzinie 10.tej zaproszeni goście-prelegenci z innych uczelni i instytucji zewnętrznych dla studentów i pracowników zaprezentują referaty naukowe. Drugi dzień Sympozjum ma charakter warsztatowy i planowane są dla uczestników Sympozjum szkolenia.

Informacje dla uczestników

Do poniedziałku 7 marca 2016  należy przesłać zgłoszenie do organizatorów sympozjum. Zgłoszenie powinno zawierać tytuł, autorów, nazwę koła naukowego. Przewidywany czas wystąpienia na Sympozjum to 10-15min, format prezentacji – PowerPoint 2003 lub PDF.

Po Sympozjum czekamy na pełne teksty referatów które będą recenzowane przez członków Komitetu Naukowego. Wybrane i pozytywnie zrecenzowane opracowania zostaną skierowane do druku w czasopismach naukowo-technicznych punktowanych na liście Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub zostaną wydane w materiałach pokonferencyjnych w formie elektronicznej i papierowej wydanych w postaci monografii.

UCZESTNICTWO W SYMPOZJUM BEZPŁATNE.

PUBLIKACJA POKONFERENCYJNA BEZPŁATNA.