SNEII X Sympozjum Naukowe Elektryków i Informatyków

SNEiI'2020

5-6 marca 2020

Wydział Elektrotechniki i Informatyki
Politechnika Lubelska

SNEiI


Strona główna    Program sympozjum   Organizatorzy   Komitet organizacyjny   Komitet naukowy   Pliki do pobrania   Patronat   Sponsorzy


Program sympozjum
 
5 marca 2019 – Studencka sesja naukowa

W godzinach 9:00-13:00 odbędzie się pokaz stacji pomiarowej (zbudowanej na Toyocie Hilux) Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

8.15 - 10.00
PANEL STUDENCKI 1 (E212) - prowadzący - dr inż. Piotr Filipek, dr inż. Paweł A. Mazurek, dr inż. Marcin Maciejewski, dr hab. inż. Tomasz N. Kołtunowicz

1

Jakub Iracki „Automatyczny system nawigacji platformy mobilnej wykorzystujący śledzenie obiektu” – Koło Naukowe Elektroników i Mechatroników SEMICON, Politechnika Lubelska

2

Jakub Kisała „Badanie właściwości ferromagnetycznych rezystorów cienkowarstwowych” Koło Naukowe Elektroników i Mechatroników SEMICON, Politechnika Lubelska

3

Aleksandra Wilczyńska, Maciej Szypulski, Dawid Zarzeczny „Opracowanie technologii kondensatorów cienkowarstwowych na podłożu biokompatybilnym” Koło Naukowe Elektroników i Mechatroników SEMICON, Politechnika Lubelska

4

Katarzyna Molicka „Projekt protezy ręki z kontrolą nacisku” Studenckie Koło Naukowe Elektroników MicroChip, Politechnika Lubelska

5

Piotr GałaszkiewiczWpływ wygrzewania na właściwości elektryczne nanokompozytów (FeCoZr)x(SiO2)(100-x) o dużej zawartości fazy metalicznej wytworzonych w atmosferze argonu z wysoką zawartością tlenu” Koło Naukowe Materiałoznawstwa Elektrycznego i Techniki Wysokich Napięć MELJON, Politechnika Lubelska

6

Agata SeroczyńskaStanowisko pomiarowe do analizy właściwości fizykochemicznych mieszaniny sypkiej Studenckie Koło Naukowe Elektroników MicroChip, Politechnika Lubelska

7

Daria Stefańczak „Projekt protezy kończyny górnej sterowanej sygnałem EMG” Studenckie Koło Naukowe Elektroników MicroChip, Politechnika Lubelska

8

Bartosz Bełcik, Patryk Gąciarz „Budowa i oprogramowanie stanowiska do pomiaru ciśnienia tętniczego”Studenckie Koło Naukowe Elektroników MicroChip, Politechnika Lubelska

10.15 - 12.00
PANEL STUDENCKI 2 (E212) - prowadzący - dr inż. Sebastian Styła, mgr inż. Monika Mańko

1

Ireneusz Walczyński „Przyszłość fotowoltaiki w Polsce” – Koło Naukowe Elektroekologów ELMECOL, Politechnika Lubelska

2

Łukasz Gajowik „Wykorzystanie sterownika PLC do kontroli pracy podajnika wraz z segregacją materiału” Politechnika Lubelska

3

Damian Kostyła, Kamil Wiącek, Paweł Panek „Projekt generatora Van De Graaffa” Koło Naukowe Materiałoznawstwa Elektrycznego i Techniki Wysokich Napięć MELJON, Politechnika Lubelska

4

Bartłomiej Data „Projekt i wykonanie ruchomego celu łuczniczego sterowanego mikrokontrolerem” Koło Naukowe Elektroników i Mechatroników SEMICON, Politechnika Lubelska

5

Alicja Łyjak, Ewelina Stężycka „Przegląd metod analizy sygnału EKG” Studenckie Koło Naukowe Elektroników MicroChip, Politechnika Lubelska

6

Jakub Kawka „Urządzenie do sortowania i liczenia monet” – Koło Naukowe Elektroników i Mechatroników SEMICON, Politechnika Lubelska

7

Michał Guz „Urządzenie do nanoszenia grafiki na drewniane strzały łucznicze” – Koło Naukowe Elektroników i Mechatroników SEMICON, Politechnika Lubelska

8

Rostyslav Olshevskyi „Układy automatycznej synchronizacji procesów mikrogeneracji” – Koło Naukowe Mechatronik, Politechnika Lubelska

12.15 - 14.00

Otwarcie obrad sesji studenckich (aula E301)


Sesja otwarta pod patronatem JM Rektora Politechniki Lubelskiej oraz Lubelskiego Oddziału SEP
- wystąpienia przedstawicieli Władz Rektorskich i Władz Dziekańskich
- prelekcje zaproszonych gości:

1. "Energy Harvesting - przegląd nowych rozwiązań" - dr inż. Bartłomiej Guzowski, Politechnika Łódzka

2. "Autonomiczne źródła energii wykorzystywane w trolejbusach" - Piotr Hołyszko, Kierownik Zakładu Autobusowego, MPK Lublin Sp. z o.o.

3. "Pomysł na życie – współpraca z Samsung Inkubator i uczelnią" - Arkadiusz Wrzosz, Przedstawiciel firmy Billy Plus – startup w Samsung Inkubator

14.15 - 16.00
PANEL STUDENCKI 3 (E212) - prowadzący - dr inż. Jacek Majcher, mgr inż. Aleksander Chudy
 

1

Klaudia Nowak, Karol Buczek „Zjawisko galopującej robotyzacji w procesach produkcyjnych” – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

2

Dominika Pruś „Zastosowanie sztucznej inteligencji w codziennym życiu” – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

3

Karol Buczek, Klaudia Nowak „Kierunek rozwoju, szanse i zagrożenia implementowania systemu CRM” – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

4

Jarosław Alagierski „Testowe procesy utleniania chemicznego podłoży GaAs” – Studenckie Koło Naukowe Młodych Mikroelektroników, Politechnika Łódzka

5

Kamil Stempowski, Krzysztof Borowy „Wprowadzenie pojazdów bezemisyjnych w kontekście stężenia substancji szkodliwych w centrach miast” Studenckie Koło Naukowe Odnawialni, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

6

Małgorzata Chęć „Perspektywa rozwoju rynku samochodów autonomicznych”Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

7

Tomek Przerywacz „Komora termostatująca z regulatorem temperatury” – Studenckie Koło Naukowe Młodych Mikroelektroników, Politechnika Łódzka

8

Ewa Szczęsna „Badanie warstw fotorezystowych stosowanych w procesach fotolitografii” – Studenckie Koło Naukowe Młodych Mikroelektroników, Politechnika Łódzka

9

Ostapchuk Vadym, Reut Dmytro „Google Cloud Vision using in the automatic sorting system / Wykorzystanie Google Cloud Vision w automatycznym sortowaniu obiektów" – Uniwersytet Gospodarki Wodnej i Zasobów Naturalnych w Równem, Ukraina


PANEL DOKTORANCKI 1 (E211) - prowadzący - prof. dr hab. inż. Oleksandra Hotra


1

Maciej Szypulski  „Analiza możliwości zastosowania grzejników  cienkowarstwowych do lokalnej zmiany temperatury w hodowli komórkowej in vitro monitorowanej
za pomocą pomiaru impedancji” –
Koło Naukowe Elektroników i Mechatroników SEMICON, Politechnika Lubelska

2

Dawid Zarzeczny „Biokompatybilność - główny wymóg aplikacji biomedycznych”
 
Koło Naukowe Elektroników i Mechatroników SEMICON, Politechnika Lubelska

3

Krzysztof Muzyka „Zjawisko gigantycznego magnetooporu w cienkowarstwowych strukturach na bazie żelaza i niklu” Koło Naukowe Elektroników i Mechatroników SEMICON, Politechnika Lubelska

4

Agnieszka Martychowiec „Usuwanie fotorezystu w technologii mikroelektronicznej metodą suchego trawienia RIE” Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki, Politechnika Warszawska

5

Kinga Kondracka, Piotr Firek, Jan Szmidt Wpływ wielokrotnego czyszczenia
na możliwości detekcyjne struktur ISFET”
Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki, Politechnika Warszawska

6

Parfeniuk Oleksandr, Naumchuk Oleksandr, Sydorchuk Bohdan Application
of neural network technologies in an automated system for monitoring the flow rate
of oil products
Uniwersytet Gospodarki Wodnej i Zasobów Naturalnych w Równie

7

Jakub Gęca „Badanie symulacyjne instalacji fotowoltaicznej zintegrowanej z systemem ładowania pojazdów elektrycznych” Politechnika Lubelska

8

Bartłomiej Mroczek Zastosowanie algorytmów predykcyjnych w procesie usługi V2G
w sieci nN dla mobilnych zasobników energii
Politechnika Lubelska

9

Bartosz Drzymała Analiza symulacyjna pracy przekształtnikowego układu napędowego silnika BLDC zasilanego z ogniw fotowoltaicznychPolitechnika Lubelska

10

Piotr Hołyszko Sterowanie zwrotnic trolejbusowej sieci trakcyjnej oparte
o funkcjonalną generację indywidualnych kodów pojazdów
Politechnika Lubelska

11

Mirosław Biskup „Fotowoltaika w sieciach niskiego napięcia”Politechnika Lubelska

16.15 - 18.00
PANEL STUDENCKI 4 (E212) - prowadzący - dr inż. Andrzej Kociubiński, mgr inż. Bartosz Drzymała

1

Katarzyna Filiks „Zastosowanie nanocząsteczek w leczeniu i w diagnostyce medycznej" Politechnika Lubelska

2

Paulina Płonka „Badania toksyczności nanostruktur węglowych i zastosowania w medycynie” Politechnika Lubelska

3

Julia Klamerek, Dominika Semeniuk Zastosowanie rozwiązań komputerowych w ruchu kolejowym” Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

4

Wiktoria Karczmarz, Kamil Kutnik „Zastosowanie aplikacji mobilnych w branży transportowej” – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

5

Martyna Jarosz, Weronika Głowienka „Technologia RFID - koncepcja i zastosowanie” Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

6

Mateusz Kamiński „Szachy sterowane głosem” Koło Naukowe Elektroników i Mechatroników SEMICON, Politechnika Lubelska

7

Diana Turowska „Nowe technologie w urządzeniach elektronicznych stosowanych w fizjoterapii” Politechnika Lubelska

PANEL DOKTORANCKI 2 (E211) - prowadzący - dr inż. Tomasz Zyska


1

Piotr Stępniak „Analiza numeryczna światłowodowych struktur periodycznych”
Politechnika Lubelska

2

Monika Mańko „Porównanie konstrukcji i rozwiązań geometrycznych wybranych cewek pomiarowych stosowanych w obrazowaniu medycznym” Politechnika Lubelska

3

Aleksander Chudy „Zarządzanie flotą pojazdów elektrycznych w sieciach  inteligentnych. Sterowanie ładowaniem oraz zagadnienia optymalizacyjne
Politechnika Lubelska

4

Katarzyna Baran Mobilna termografiaPolitechnika Lubelska

5

Piotr Wójcicki Wybrane zagadnienia metod optycznego rozpoznawania znaków
Politechnika Lubelska

6

Magdalena Michalska „Przegląd metod analizy sygnału EKG Wpływ nacisku sondy
na tkankę podczas badań spektrofotometrycznych”
Politechnika Lubelska

7

Michał Lech „Analiza porównawcza zastosowania SF6 oraz próżni w nowoczesnej aparaturze łączeniowej SN” Politechnika Lubelska

8

Karol Sidor „Poprawa efektywności energetycznej poprzez optymalną konfigurację sieci SN” – Politechnika Lubelska

9

Sławomir Durak „Zestaw Stacji Mobilnej SN/nN z bocznikiem SN, oraz możliwości jego wykorzystania” – Politechnika Lubelska

10

Damian Dobrzański „Możliwości implementacji rezonansowych przetwornic prądu stałego w systemach dwukierunkowego transferu energii"” – Politechnika Lubelska

11

Łukasz Kwaśny „Optymalizacja obciążenia fazowego w układach sieci prosumenckichKoło Naukowe "Mechatronik", Politechnika Lubelska

18.15
 Zamknięcie dnia prezentacyjnego6 marca 2019 – Warsztaty

09:00 – 14:00
Cykl dedykowanych kursów i szkoleń dla studentów Wydziału prowadzonych przez przedstawicieli firm branżowych z regionu.

Warsztaty poprowadzi Małgorzata Rogalska (Inside Sales / Sales Support Engineer) KUKA CEE GmbH  Sp. z o.o. Oddział w Polsce