SNEII X Sympozjum Naukowe Elektryków i Informatyków

SNEiI'2020

5-6 marca 2020

Wydział Elektrotechniki i Informatyki
Politechnika Lubelska

SNEiI


Strona główna    Program sympozjum   Organizatorzy   Komitet organizacyjny   Komitet naukowy   Pliki do pobrania   Patronat   Sponsorzy


Wstępny program sympozjum

 

5 marca 2019 – Studencka sesja naukowa

10.15 - 12.00
 I sesja studencka – prezentacja projektów studenckich12.15 - 14.00
Otwarcie obrad sesji studenckich (aula EXXX)
Sesja otwarta pod patronatem JM Rektora Politechniki Lubelskiej oraz Lubelskiego Oddziału SEP
- wystąpienia przedstawicieli Władz Rektorskich i Władz Dziekańskich
- prelekcje zaproszonych gości:
       

14.15 - 16.00
II sesja studencka sala EXXX – prezentacja referatów

 

16.15 - 18.00
III sesja studencka sala EXXX – prezentacja referatów18.00
Wręczenie nagród za najciekawsze prezentacje6 marca 2019 – Warsztaty

09:00 – 14:00
Cykl dedykowanych kursów i szkoleń dla studentów Wydziału prowadzonych przez przedstawicieli firm branżowych z regionu.