SNEII X Sympozjum Naukowe Elektryków i Informatyków

SNEiI'2020

5-6 marca 2020

Wydział Elektrotechniki i Informatyki
Politechnika Lubelska

SNEiI

Strona główna    Program sympozjum   Organizatorzy   Komitet organizacyjny   Komitet naukowy   Pliki do pobrania   Patronat   Sponsorzy


Sympozjum objął patronatem Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej

Urząd Komunikacji
        Elektronicznej

Pismo Prezesa UKE dot. objęcia patronatem honorowym sympozjum SNEiI'2020


Patronat Jego Magnificencji Rektora Politechniki Lubelskiej

SNEiI

Pismo JM Rektora Politechniki Lubelskiej dot. objęcia patronatem honorowym sympozjum SNEiI'2020

Patronat Lubelskiego Oddziału Stowarzyszenia Elektryków Polskich

SNEiI 2017


Patronat Dziekana Wydziału Elektrotechniki i Informatyki

SNEiI
Poprzednie sympozja odbywały się pod patronatem:

Patronat Lubelskiego Oddziału Stowarzyszenia Elektryków Polskich
SNEiI 2017

Patronat Jego Magnificencji Rektora Politechniki Lubelskiej

SNEiI

Patronat Dziekana Wydziału Elektrotechniki i Informatyki

SNEiI


Patronat Prezydenta Miasta Lublin

SNEiI 2017
Patronat honorowy Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej
SNEiI
    2017