SNEII X Sympozjum Naukowe Elektryków i Informatyków

SNEiI'2020

5-6 marca 2020

Wydział Elektrotechniki i Informatyki
Politechnika Lubelska

SNEiI

Strona główna    Program sympozjum   Organizatorzy   Komitet organizacyjny   Komitet naukowy   Pliki do pobrania   Patronat   Sponsorzy


Komitet naukowy

prof. dr hab. inż. Henryka Stryczewska- przewodnicząca
prof. dr hab. inż. Piotr Kacejko, JM Rektor
dr hab. inż. Dariusz Czerwiński, prof. PL
dr hab. inż. Ryszard Goleman, prof. PL
dr hab. Stanisław Grzegórski, prof. PL
dr hab. inż. Wojciech Jarzyna, prof. PL
dr hab. inż. Piotr Kisała, prof. PL
dr hab. inż. Tomasz Klepka
dr hab. inż. Jan Kolano, prof. PL
dr hab. inż. Andrzej Kotyra, prof. PL
dr hab. inż. Jerzy Montusiewicz, prof. PL
dr hab. inż. Joanna Pawłat, prof. PL
dr hab. inż. Jarosław Sikora, prof. PL
dr hab. inż. Andrzej Smolarz, prof. PL
dr hab. inż. Paweł Surdacki, prof. PL
prof. dr hab. inż. Andrzej Wac-Włodarczyk
prof. dr hab. inż. Waldemar Wójcik
dr hab. Tomasz Zientarski, prof. PL
dr hab. Paweł Żukowski, prof. PL